Skip to Menu Skip to Search Contact Netherlands Websites & talen Skip to Content

Luchtvracht maakt deel uit van een streng beveiligde transportketen, wat voor veel bedrijven een behoorlijke uitdaging vormt. Vrachtzendingen moeten vóór transport door de lucht voldoen aan specifieke wet- en regelgeving. Er dient redelijkerwijs gegarandeerd te worden dat het geen verboden voorwerpen bevat. Deze garantie kan bereikt worden op verschillende manieren. SGS, Dangerous Goods Specialist én Erkend Agent, heeft alles in huis om uw bedrijf op verschillende manieren hierin te ondersteunen.

Vóór transport dienen goederen voor luchtvracht te voldoen aan specifieke wet- en regelgeving. Dit vraagt om actuele vakkennis over de logistieke keten, aangepaste herverpakkingsfaciliteiten én in heel wat gevallen ook de status Erkend Agent of Bekende Afzender.

Screeningsmethode voor vaten
Tot voor kort werden X-ray apparaten en explosieven speurhonden ingezet om vaten te screenen op verboden voorwerpen. Echter speelt de volgende problematiek bij deze beveiligingsonderzoeksmethoden: screening door honden is niet mogelijk wanneer uit de verpakking geen damp kan ontsnappen en vaten kunnen niet door X-ray gescreend worden wanneer de doordringbaarheid van de inhoud en/of verpakking onvoldoende beeld geeft. 

Bij het screenen van vaten is er regelmatig sprake van ‘black spots’. Om die reden heeft de Koninklijke Marechaussee aangekondigd verscherpt toezicht te houden op deze beveiligingsonderzoeksmethode. Er zijn uiteindelijk drie opties. SGS kan u ondersteunen bij elke optie: 

  • Vaten dienen bij voorkeur te worden aangeboden vanuit de veilige logistieke keten, d.w.z. door een Bekende Afzender of een Erkend Agent. Aan het behalen van de status Bekende Afzender of Erkend Agent zijn strenge voorwaarden verbonden. SGS kan uw bedrijf begeleiden bij het behalen van deze status om uw logistieke activiteiten te stroomlijnen.
  • Een beveiligingsonderzoek door middel van X-ray. Hierbij is het doordringingsvermogen van uw vaten en de inhoud essentieel voor een succesvolle screening. Het aanleveren of laten omgieten in kleinere vaten kan de doordringbaarheid vergroten. Hierbij kan een X-ray test duidelijkheid bieden.
  • Een visueel/handmatig beveiligingsonderzoek op locatie van een Erkend Agent. Dit bestaat uit het overgieten of overpompen van de inhoud in andere vaten van gelijke grootte. SGS, als Erkend Agent, kan er vervolgens voor zorgen dat uw vaten volgens geldende wet- en regelgeving worden aangeleverd als veilige luchtvracht. 

Interesse?
Wij helpen u graag zodat uw zendingen met vaten weer snel en veilig verder vervoerd kunnen worden. Neem contact op via e-mail.