Skip to Menu Skip to Search Contact Netherlands Websites & talen Skip to Content

Onze gespecialiseerde risicobeheerteams en -laboratoria werken wereldwijd in een ruime verscheidenheid aan bedrijfssectoren. We sporen specifieke risico's op, kwantificeren deze en beslissen hoe ze in de toekomst kunnen worden beheerd en beperkt.

Risicobeheer van SGS – helpt u risico's te identificeren en te beheren voor al uw projecten, bedrijfsactiviteiten en zaken.

Ongeacht in welke bedrijfstak u actief bent, dient u te zorgen voor de veilige uitvoering en het veilige onderhoud van uw projecten, bedrijfsactiviteiten en zaken, inclusief handel. 

Als wereldleider op het gebied van risicobeheer kunnen wij u helpen uw risico's te verkleinen.  Onze projectspecialisten en technische deskundigen bieden ondersteuning in elk stadium ondersteuning, voor elke sector, overal ter wereld.

Wij hebben meer dan 50 jaar ervaring met risicobeheer in alle bedrijfstakken en bieden oplossingen voor alle economische sectoren – van landbouw tot life sciences, van mijnbouw tot financiële dienstverlening.  Ons uitgebreide scala aan risicobeheerdiensten voldoet aan de internationale normen voor risicobeheer en omvat:

 • Planning van risicobeheer
 • Identificatie van risico's 
 • Kwantitatieve en kwalitatieve risicoanalyses  
 • Risicoafwikkeling 
 • Beheersing van restrisco's 
 • Onafhankelijk onderzoek door derden, rapportages, marktonderzoeken, haalbaarheidsonderzoeken en beoordelingen van due dilligence
 • Bewaking van de equator principes
 • Projectbewaking en -management
 • Product- en vrachtkwaliteit en kwantiteitsrapportages 
 • Collateral management
 • Beheer van handelsrisico's

Wij kunnen u helpen bij:

 • De identificatie en beheersing van kostenoverschrijdingen, vertragingen, inkomstenverliezen, gezondheids- en veiligheidsincidenten, kwaliteitsgebreken, niet naleving van wetgeving, contractuele geschillen, reputatieschade en ontevreden belanghebbenden in elk stadium van uw projecten, operationele en zakelijke activiteiten
 • Het bereiken van doelstellingen in het kader van kwaliteit, veiligheid, kosten, planning en bedrijfsprestaties 
 • De verbetering van kostenramingen door realistisch en relevant beheer van reserves voor onvoorziene omstandigheden 
 • De verwezenlijking van identificeerbare geplande mijlpalen en belangrijke prestatie-indicatoren, inclusief bedrijfs-, gezondheids-, veiligheids- en milieudoelstellingen 
 • Het garanderen van grotere zekerheid betreffende financiële uitkomsten en praktische resultaten 
 • De verzekering dat uw transacties veilig zijn 
 • De verzekering dat u alle nodige stappen heeft genomen ter naleving van wetten, reguleringen en de best practices die gelden in uw bedrijfstak

Neem vandaag nog contact met ons op om te ontdekken hoe onze risicobeheerdiensten de verschillende risico's waaraan projecten, operationele en zakelijke activiteiten onderhevig zijn kunnen opsporen en beheersen.