Skip to Menu Skip to Search Contact Netherlands Websites & talen Skip to Content

In een onzekere wereld is het van het allergrootste belang dat uw bent voorbereid op gebeurtenissen die uw leveringsketen, kwaliteit of de veiligheid van uw organisatie, activiteiten en projecten in gevaar kunnen brengen.

Beheer van bedrijfscontinuïteit is belangrijk voor alle bedrijven, om de voortgang van kwaliteit, informatiebeveiliging en dagelijkse bedrijfsvoering te waarborgen.

De veiligheid van informatie staat altijd bloot aan het risico van ontvreemding, vandalisme en plaatselijke gebeurtenissen, zoals brand, elektriciteit die uitvalt en andere voorzieningen. Het omvangrijke dienstenpakket van SGS helpt potentiële impacts te identificeren en een model voor veerkracht te bieden. Handhaving van kwaliteit is essentieel voor het optimaliseren van de waardeketen en ons wereldwijde specialistennetwerk levert een omvangrijk audit- en inspectieaanbod dat u in staat stelt om de kwaliteit te optimaliseren en strategische beslissingen te maken.

Het is van het grootste belang bedrijfscontinuïteitsplannen op te stellen die voorzien in uiteenlopende scenario's. Het specialistennetwerk van SGS werkt met u samen om een effectief maatregelenpakket sanen te stellen ter bescherming van uw kwaliteitsnormen, informatie en bedrijfsvoering via audits, inspecties en beoordelingen. We bieden u en uw zakelijke partners trainingen aan om wereldwijd beste praktijken te implementeren, met verzekeringen waar u van op aan kunt.

Door de risico's waarmee u geconfronteerd wordt in verband met het voortbestaan van uw bedrijf te beoordelen, kunt u bepalen op welke gebieden verdere ontwikkeling nodig is. Onze risicobeheer-deskundigen beschikken over de ervaring in alle sectoren en industrieën die u nodig heeft en kunnen u informeren en helpen aansprakelijkheid te minimaliseren. Meer informatie.